Descrierea activităților de îmbunătățire a calității realizate
 • Impărţirea responsabilităţilor pe fiecare membru CEAC
 • Inscrierea şi participarea personalului la activităţi de perfecţionare
 • Adoptarea unor metode optime de predare care să crească accesibilitatea informaţiei transmisă elevilor
 • Realizarea recapitulărilor şi evaluărilor semestriale şi finale
 • Informarea periodic a C.A. cu privire la parcurgerea materiei de către fiecare professor
 • Urmărirea frecvenţei elevilor la cursuri şi ritmicitatea notării
 • Realizarea activităţilor suplimentare cu elevii pt. performanţă şi pt. recuperare
 • Elaborarea şi monitorizarea implementării procedurilor privind realizarea portofoliilor : elevilor, cadrelor didactice, responsabililor de catedre şi comisii metodice
 • Implicarea directă şi activă a factorilor responsabili pt. derularea unitară şi cu success a asigurării unei colaborări reale şi eficiente elev-familie-şcoală
 • Valorificarea eficientă a resurselor materiale ale şcolii: cabinet, laboratoare, cabinet de consiliere, cabinet de logopedie, biblioteca şcolii, C.D.I.,
 • Stabilirea şi promovarea ofertei educaţionale cu implicarea tuturor celor interesaţi
 • Consilierea psihopedagogică a elevilor
 • Desfăşurarea unor activităţi eficiente de orientare şi consiliere privind continuarea studiilor absolvenţilor şcolii noastre
 • Desfăşurarea de activităţi extracurriculare care să satisfacă nevoile elevilor
 • Elaborarea regulamentului de ordine interioară şi prezentarea acestuia in şedinţe cu părinţii
 • O colaborare mai bună cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii.
 • Instalarea unui sistem de supraveghere audio – video
 • Imbunătăţirea calităţii sistemului de comunicare internă şi externă

Deschidem lumea
prin educație!

Ne poți contacta la telefon/fax:

sau trimite un mesaj scris prin formularul de contact de mai jos:

© Școala Gimnazială ”Axente Sever”, Aiud. Toate drepturile rezervate.
Design Web: Emblematic.ro

error: Content is protected !!