Analiza calității procesului instructiv educativ

Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ prin acţiuni de monitorizare, îndrumare şi control desfăşurate de inspectorii şcolari, managerii şcolii, resposabilii de comisii şi catedre, de coordonatorii de proiecte şi programe educative.

Prestaţia la clasă a cadrelor didactice a fost vizată prin asistenţe la ore obişnunite, în comisii şi catedre, verificarea activităţii elevilor, teste aplicate, observaţii, interviuri, chestionare aplicate, discuţii cu părinţii etc.

În anul trecut şcolar au fost asistaţi la ore de către direcţiunea şcolii în special cadrele didactice  noi sau şi cele vechi şi suplinitoare dar şi cadrele titulare din şcoala noastră.

Învățământ  de masă

 • Chiran Diana clasa a VII-a A – Limba și literatura română – „Structuri narative”;
 • Munteanu Felicia clasa PA – „Sunete și litere”
 • Țălnar Delia clasa I C – „Tainele corpului omenesc”
 • Ciortea Liana Ștefania clasa PB – „Numere și cifre”
 • Filimon Maria Coralia clasa a V-a B – Matematică – „Divizibilitatea”
 • Bâlc Floarea clasa a VIII-a A – Matematică – ”Rezolvarea variantelor de Evaluare Națională”
 • Filimon Ildiko Gabriela clasa a VIII-a – Fizică – „Echilibrul mecanic al fluidului”
 • Mihăilă Adina Daciana clasa a VII-a B – Cultură civică – „Grupurile sociale”
 • Trînc Sofia clasa a VII-a B – Religie „Geneza”
 • Cruciu Laura clasa a V-a B – Geografie – „Calamități naturale”
 • Bâlc Floarea clasa a VII-a B – Matematică – „Aria patrulaterelor”
 • Mihăilă Adina Daciana clasa a VII-a B – Cultură civică – „Familia”
 • Csiki Sorinela clasa I  – „Toamna – Copacul rodnic”
 • Cruciu Laura clasa a V-a B – Geografie – „Ciclonii tropicali și tornadele”

Învățământ  special

 • Kincses Florentina clasa a V-a și a VI-a – Istorie „               ”
 • Kincses Florentina clasa a V-a și a VI-a – Matematică „Suma mai multor numere naturale”

În concluzie, acţiunile de monitorizare şi control efectuate de conducerea unităţii au evidenţiat numeroase aspecte pozitive. S-a constatat o bună pregătire de specialitate a cadrelor didactice, majoritatea sunt preocupate în permanenţă de îmbunătăţirea stilului de predare, de comunicare cu elevii, respectă regulamentul şcolar şi regulile de ordine interioară a unităţii şi sunt preocupate de buna desfăşurare a procesului instructiv educativ.  

  Tot numai aspecte pozitive au remarcat şi consemnat profesorii metodişti sau inspectorii care anul trecut au efectuat inspecţii pentru înscrierea la gradele didactice şi inspecţiile speciale la următoarele cadre didactice din unitatea noastră:

 1. Inspecția specială gradul I Balogh Csilla Katalin  – Susținerea lucrării metodico –              științifice
 2. Inspecția specială pentru obținerea gradului definitiv – Mărcuș Nadina Veturia
 3. Inspecție specială pentru acordarea gradului didactic II – Tudor Bogdan Mădălin
 4. Inspecție curentă 1, pentru înscrierea la gradul didactic I – Giurgiu Andrada Raluca
 5. Inspecție specială 1, penru obținerea gradului definitiv – Indreș Maria Mioara
 6. Inspecție specială 2, pentru obținerea gradului definitiv – Mărcuș Nadina Veturia
 7. Inspecție specială 2, pentru obținerea gradului didactic definitiv – Indreș Maria Mioara
 8. Inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic II – Chindea Mihaela.

În concluzie, acţiunile de monitorizare şi control efectuate de conducerea unităţii au evidenţiat numeroase aspecte pozitive. S-a constatat o bună pregătire de specialitate a cadrelor didactice, majoritatea sunt preocupate în permanenţă de îmbunătăţirea stilului de predare, de comunicare cu elevii, respectă regulamentul şcolar şi regulile de ordine interioară a unităţii şi sunt preocupate de buna desfăşurare a procesului instructiv educativ.  

  Tot numai aspecte pozitive au remarcat şi consemnat profesorii metodişti sau inspectorii care anul trecut au efectuat inspecţii pentru înscrierea la gradele didactice şi inspecţiile speciale la următoarele cadre didactice din unitatea noastră:

 1. Inspecția specială gradul I Balogh Csilla Katalin  – Susținerea lucrării metodico – științifice
 2. Inspecția specială pentru obținerea gradului definitiv – Mărcuș Nadina Veturia
 3. Inspecție specială pentru acordarea gradului didactic II – Tudor Bogdan Mădălin
 4. Inspecție curentă 1, pentru înscrierea la gradul didactic I – Giurgiu Andrada Raluca
 5. Inspecție specială 1, penru obținerea gradului definitiv – Indreș Maria Mioara
 6. Inspecție specială 2, pentru obținerea gradului definitiv – Mărcuș Nadina Veturia
 7. Inspecție specială 2, pentru obținerea gradului didactic definitiv – Indreș Maria Mioara
 8. Inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic II – Chindea Mihaela.

Deschidem lumea
prin educație!

Ne poți contacta la telefon/fax:

sau trimite un mesaj scris prin formularul de contact de mai jos:

© Școala Gimnazială ”Axente Sever”, Aiud. Toate drepturile rezervate.
Design Web: Emblematic.ro

error: Content is protected !!